۲۰ درصد حذفیات امتحان نهایی ۹۹

20 درصد حذفیات امتحان نهایی ۹۹

علیرضا کمره‌ای، معاون آموزش متوسطه ‏وزارت آموزش و پرورش‬ در‬ یک برنامه‬ تلویزیونی‬ در پاسخ بهچگونگی برگزاری امتحانات دانش آموزان هفتم تا یازدهم (متوسطه اول و دوم به جز ‏دوازدهم) گفت:از عید به این سو چند سناریو داشتیم و بر روی روش‌های ارزیابی برای پایان خوب، متمرکز شدیم.

ارزشیابی در شش پایه ‏اول دوره ابتدایی که توصیفی است و آزمون هماهنگ پایه ششم هم ‏منتفی شده است. امتحانات پایه نهم نیز به جهت تأثیر در هدایت ‏تحصیلی، به صورت هماهنگ استانی برگزار می‌شد اما امسال هماهنگ ‏نخواهد بود و آن را ضروری نمی‌دانیم.‏

وی ادامه داد: در پایه دوازدهم شبهاتی مبنی بر غیرحضوری بودن آزمون‌ها مطرح شده بود که برطرف شد و امتحانات نهایی پایه ‏دوازدهم قطعاً غیرحضوری خواهد بود. درباره حجم دروس باید با سازمان سنجش یک مبادله اطلاعات انجام دهیم؛ روی ۸۰ درصد توافق کرده‌ایم. ‏

وی درباره پایه دوازدهم بار دیگر گفت: امتحانات پایه دوازدهم ‏قطعا حضوری خواهد بود و حجم امتحانات هم ۸۰ درصد محتوا با ۲۰ ‏نمره خواهد بود و ۲۰ درصد هم نمره اختیاری است تا آموزش‌های ‏ارائه شده دوره کرونا هم ترتیب اثر داده شود. آزمون کنکور هم بر ‏اساس آن خواهد بود.‏

مشخصات صفحات مواد درسی امتحان نهایی ۹۹

بدین شرح است:

20 درصد حذفیات امتحان نهایی ۹۹

20 درصد حذفیات امتحان نهایی ۹۹

فارسی دوازدهم :  از ابتدای صفحه ۱۰ تا آخرصفحه ی ۱۲۸ و از صفحه ی ۱۶۵ تا صفحه ی ۱۷۴” واژه نامه” یعنی  از ابتدای فصل ۱ تا آخر فصل ۷

عربی دوازدهم (ریاضی و تجربی) : از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ی ۴۸ یعنی از ابتدای درس۱ تا آخردرس ۳

عربی دوازدهم (انسانی) : از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ی ۷۰ یعنی  از ابتدای درس۱ تا آخردرس ۴

دین و زندگی (ریاضی و تجربی): از ابتدای صفحه ۲ تا آخر صفحه۱۰۶ یعنی از درس ۱ تا آخر درس ۸

دین و زندگی(انسانی) : از ابتدای صفحه ی ۶ تا آخر صفحه ی ۱۴۶ یعنی  از ابتدای درس۱ تا آخر درس ۱۱

زبان انگلیسی دوازدهم (کلیه رشته ها):  ازابتدای صفحه ۱۵ تا ابتدای صفحه ی ۸۳ یعنی از درس اول تا پایان Reading درس ۳

علوم اجتماعی (هویت) : از ابتدای صفحه ی ۲ تا آخر صفحه ی ۶۵ یعنی از ابتدای درس ۱ تا انتهای درس ۸

سلامت و بهداشت: از ابتدای صفحه ی۱ تا آخر صفحه ی ۱۳۷ یعنی از ابتدای درس۱ تا آخر درس ۱۱

زیست شناسی دوازدهم : از ابتدای صفحه یک تا آخرصفحه ی ۹۰ یعنی از فصل یک تا آخر فصل شش

حسابان: از ابتدای صفحه ی ۱ تا آخر صفحه ۱۱۰ یعنی  از ابتدای فصل ۱ تا آخر فصل ۴

ریاضیات تجربی: از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ی ۱۲۰ از ابتدای فصل۱ تا آخر فصل ۵

فیزیک (رشته تجربی):  از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ی ۹۴ یعنی  از ابتدای فصل ۱ تا آخر فصل ۳

فیزیک (رشته ریاضی): از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ی ۱۱۴ یعنی از ابتدای فصل ۱ تا آخر فصل ۴

شیمی (هر دو رشته): از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ی ۸۸ یعنی از ابتدای فصل ۱ تا انتهای فصل ۳

ریاضیات گسسته: از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ی ۶۷ یعنی از ابتدای فصل اول تا صفحه ۶۷ “از درس اول فصل سوم”

هندسه سه: از ابتدای صفحه ۱۰ تا آخرصفحه ۶۰ یعنی  از ابتدای فصل ۱ تا آخر فصل ۲

ریاضی و آمار ۳: از ابتدای صفحه ی ۱ تا انتهای صفحه ۷۲ یعنی  از فصل یک تا آخر فصل دوم

فلسفه و منطق: از ابتدای صفحه ۲ تا آخر صفحه ی ۵۵ یعنی  از ابتدای درس ۱ تا آخر درس ۷

علوم فنون ادبی: از ابتدای صفحه ۷ تا آخرصفحه ی ۹۴ یعنی از ابتدای درس۱ تا آخردرس ۹

جامعه شناسی ۳: از ابتدای صفحه ۲ تا آخرصفحه ی ۹۱ یعنی از ابتدای درس۱ تا آخردرس ۸

جغرافیا ۳: از ابتدای صفحه ۲ تا آخرصفحه ی ۸۰ یعنی از ابتدای درس۱ تا آخر فصل ۲

همچنین ببینید: بارم بندی دروس پایه دوازدهم 

تذکر مهم : سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم در دو بخش تنظیم می گردد:

۱ -از۸۰ درصد محتوای کتب درسی که تا پایان بهمن ماه به صورت حضوری تدریس شده است ۱۶ نمره سوال طراحی می شود که دانش آموزان ملزم هستند
به تمام سوالات پاسخ دهند.
۲ -برای ۴ نمره باقی مانده دو نوع سوال هم سطح طراحی می شود . نوع اول از ۲۰ درصدی که به صورت غیر حضوری از طریق شبکه های تلویزیونی و
ابتکارات دبیران محترم و شبکه شاد تدریس شده ، نوع دوم از محتوای ۸۰ درصد قبلی که تدریس حضوری شده است.

در این بخش دانش آموزان اختیار دارند، که برای کسب ۴ نمره سوالاتی را که آمادگی بیشتری دارند انتخاب و پاسخ دهند.

 

3 پاسخ

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند