r94

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه نهم

با  حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه نهم متوسطه میزبان شما دانش آموزان پایه نهمی هستیم!

ریاضی پایه نهم در هشت فصل و ۱۴۰صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل چهارم (۴) ریاضی نهم در این نوشته قرار دادیم  شامل تمامی تمرینات و فعالیت های فصل چهارم ریاضی پایه نهم می باشد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه نهم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه نهم را دانلود کنید

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه نهم

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه نهم

 ویژگی حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه نهم

فصل توان و ریشه  شامل دروس زیر می باشد.

درس اول: توان صحیح…………………………………………………۶۰
درس دوم: نماد علمی………………………………………………….۶۵
درس سوم: ریشه گیری ………………………………………………..۶۸
درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال ها………………………………۷۳

یک قطره آب شامل حدود ٣٣ میلیارد میلیارد مولکول یا به عبارت دیگر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مولکول است که می توان آن را به صورت عدد توان دار نمایش داد. هرگونه حیاتی به آب نیاز دارد. قدر این نعمت الهی را بدانیم.

گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه نهم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل چهارم ریاضی نهم
 • حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه نهم
 • حل کار در کلاس های فصل چهارم ریاضی پایه نهم

مشخصات

حجم فایل: ۸/۷ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۷

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه نهم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r84

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هشتم

با  حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هشتم متوسطه میزبان شما کلاس هشتمی ها هستیم.!

ریاضی پایه هشتم در نه فصل و ۱۵۹صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل چهارم (۴) ریاضی هشتم در این نوشته قرار دادیم . تمامی تمرینات و فعالیت های فصل چهارم ریاضی پایه هشتم دربر می گیرد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه هشتم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه هشتم را دانلود کنید

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هشتم

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هشتم

 ویژگی حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هشتم

فصل جبر و معادله شامل دروس زیر می باشد.

درس اول: ساده کردن عبارت های جبری …………………………….. ۵۲
درس دوم: پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری …………………………. ۵۶
درس سوم: تجزیه عبارت های جبری ……………………………….. ۶۰
درس چهارم: معادله …………………………………………… ۶۴
مرور فصل ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۸

اگر دو کفه یک ترازو روبه روی هم قرار گیرند، میگویند ترازو در حال تعادل است. اگر از یک کفه ترازو چیزی را برداریم یا به آن چیزی اضافه کنیم، همین کار را باید در کفه دیگر نیز انجام دهیم تا جبران شود و ترازو در حالت تعادل بماند. کلمهٔ جبر هم خانواده جبران نیز هست و معادله به معنی برقرار ماندن تعادل در دو طرف تساوی است.

گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه هشتم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل چهارم ریاضی هشتم
 • حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هشتم
 • حل کار در کلاس های فصل چهارم ریاضی پایه هشتم

مشخصات

حجم فایل: ۶/۸ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۷

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه هشتم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r74

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هفتم

با  حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هفتم متوسطه همراه شما دانش آموزان کلاس هفتمی هستیم.!

ریاضی پایه هفتم در نه فصل و ۱۲۴ صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل چهارم (۴) ریاضی هفتم در این نوشته قرار دادیم تمامی تمرینات و فعالیت های فصل چهارم ریاضی پایه هفتم را دربر می گیرد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه هفتم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه هفتم رو دانلود کنید.

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هفتم

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هفتم

 ویژگی حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هفتم

فصل هندسه و استدلال شامل دروس زیر می باشد.

روابط بین پاره خط ها صفحه ۴۲
روابط بین زاویه ها صفحه ۴۵
تبدیلات هندسی “انتقال، تقارن، دوران ” صفحه ۴۸
شکلهای مساوی “همنهشت” صفحه۵۱
مرور فصل ۴ صفحه ۵۴

به اطراف خود نگاه کنید. چند شکل هندسی میبینید؟ ما در دنیایی از شکل ها و حجم ها زندگی میکنیم. انواع خطوط نیز به صورت های مختلف در زندگی ما دیده میشوند.خط،نقطه، زاویه، سطح و حجم از عناصر اصلی علم هندسه اند.

گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه هفتم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل چهارم ریاضی هفتم
 • حل کار در کلاس های فصل چهارم ریاضی پایه هفتم
 • حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هفتم

مشخصات

حجم فایل: ۱۴/۴ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۷

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه هفتم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r64

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه ششم

با (گام به گام) حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه ششم دبستان میزبان شما دانش آموزان ششمی هستیم.!

ریاضی پایه ششم در هفت فصل و ۱۴۲ صفحه به چاپ رسیده است.

گام به گامی که برای فصل چهارم (۴) ریاضی ششم در این نوشته قرار دادیم تمامی تمرینات و فعالیت های فصل چهارم ریاضی پایه ششم دبستان را دربر می گیرد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه ششم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه ششم رو دانلود کنید.

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه ششم

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه ششم

 ویژگی حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه ششم

فصل تقارن و مختصات شامل دروس زیر می باشد.

مرکز تقارن و تقارن مرکزی صفحه ۶۴
دوران صفحه ۷۰
محورهای مختصات صفحه ۷۴
تقارن و مختصات صفحه ۸۰
مرور فصل صفحه ۸۳

جهان دارای نظم حساب شده و دقیقی است و انسان های زیادی برای کشف قوانین هندسه موجود در آن تلاش کرده اند. هندسه چنان در
ساختار طبیعت نقش دارد که دانشمندی همچون گالیله در کتاب خود نوشته است: »جهان به زبان ریاضیات نوشته شده است و شخصیت های آن مثلث دایره و دیگر شکل های هندسی هستند.

گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه ششم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل چهارم ریاضی ششم دبستان
 • حل کار در کلاس های فصل چهارم ریاضی پایه ششم ابتدایی
 • حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه ششم

مشخصات

حجم فایل: ۴/۳ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۷

تهیه کننده:  جناب آقای امین اسماعیلی

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه ششم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r93

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه نهم

با  گام به گام فصل سوم ریاضی پایه نهم متوسطه کنار شما دانش آموزان پایه نهمی هستیم!

ریاضی پایه نهم در هشت فصل و ۱۴۰صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل سوم (۳) ریاضی نهم در این نوشته قرار دادیم  شامل تمامی تمرینات و فعالیت های فصل سوم ریاضی پایه نهم می باشد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل سوم ریاضی پایه نهم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل سوم ریاضی پایه نهم را دانلود کنید

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه نهم

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه نهم

 ویژگی حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه نهم

فصل استدلال و اثبات در هندسه شامل دروس زیر می باشد.

درس اول: استدلال ……………………………………………..۳۳
درس دوم: آشنایی با اثبات در هندسه …………………………..۳۷
درس سوم: هم نهشتی مثلث ها………………………………….۴۴
درس چهارم: حل مسئله در هندسه …………………………….۴۹
درس پنجم: شکل های متشابه ………………………………….۵

بارش برف از آسمان، رحمت الهی را با خود به زمین می آورد و در عین حال نماد زیبایی زمستان است. اما شاید جالب باشد بدانید که این دانه های زیبای متقارن که اغلب شش شاخه هستند، علیرغم آنکه میلیاردها دانه اند اما هر کدام شکل منحصر به خود را دارند و به نظر می رسد هیچ دو تایی از آنها »همنهشت« نیستند!

گام به گام فصل سوم ریاضی پایه نهم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل سوم ریاضی نهم
 • حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه نهم
 • حل کار در کلاس های فصل سوم ریاضی پایه نهم

مشخصات

حجم فایل: ۳۳/۶ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۶

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه نهم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r83

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هشتم

با  حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هشتم متوسطه همراه شما دانش آموزان هشتمی هستیم.!

ریاضی پایه هشتم در نه فصل و ۱۵۹صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل سوم (۳) ریاضی هشتم در این نوشته قرار دادیم . تمامی تمرینات و فعالیت های فصل سوم ریاضی پایه هشتم دربر می گیرد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل سوم ریاضی پایه هشتم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل سوم ریاضی پایه هشتم را دانلود کنید

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هشتم

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هشتم

 ویژگی حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هشتم

فصل چندضلعی ها شامل دروس زیر می باشد.

درس اول: چندضلعی ها و تقارن ………………………………….. ۳۰
درس دوم: توازی و تعامد ………………………………………. ۳۴
درس سوم: چهارضلعی ها ………………………………………. ۳۸
درس چهارم: زاویه های داخلی……………………………………. ۴۲
درس پنجم: زاویه های خارجی……………………………………. ۴۶
مرور فصل ٣……………………………………………….. ۵۰

طی هزاران سال گذشته در آثار هنری گوشه و کنار کشور پر افتخارمان، نقش مؤثر استفاده از هندسه و شکلهای هندسی و نیز مفاهیم مهم آن همچون انتقال، تقارن و دوران به وضوح قابل مشاهده است.

گام به گام فصل سوم ریاضی پایه هشتم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل سوم ریاضی هشتم
 • حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هشتم
 • حل کار در کلاس های فصل سوم ریاضی پایه هشتم

مشخصات

حجم فایل: ۸/۸ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۶

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه هشتم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r73

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هفتم

با  حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هفتم متوسطه همراه شما عزیزان پایه هفتمی هستیم.!

ریاضی پایه هفتم در نه فصل و ۱۲۴ صفحه به چاپ رسیده است.

گام به گامی که برای فصل سوم (۳) ریاضی هفتم در این نوشته قرار دادیم تمامی تمرینات و فعالیت های فصل سوم ریاضی پایه هفتم را دربر می گیرد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل سوم ریاضی پایه هفتم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل سوم ریاضی پایه هفتم رو دانلود کنید.

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هفتم

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هفتم

 ویژگی حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هفتم

فصل جبر و معادله شامل دروس زیر می باشد.

الگوهای عددی صفحه ۲۸
عبارتهای جبری صفحه ۳۱
مقدار عددی یک عبارت جبری صفحه ۳۴
معادله صفحه ۳۷
مرور فصل ٣ صفحه ۴۰

تبدیل مسائل زندگی روزمره به عبارته اومعادله های ریاضی را مدلسازی میگویند. برای مثال هزینه کرایه یک اتوبوس عبارت است از یک قیمت ثابت برای ۳ ساعت اول ویک قیمت برای هر ساعت اضافه بعداز ۳ ساعت؛ بنابراین میتوان هزینه ٔ اتوبوس را به صورت یک عبارت جبری به صورت nb+a = C نمایش داد. حروف C، a،b و n به چه معنی هستند؟

گام به گام فصل سوم ریاضی پایه هفتم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل سوم ریاضی هفتم
 • حل کار در کلاس های فصل سوم ریاضی پایه هفتم
 • حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هفتم

مشخصات

حجم فایل: ۱۵/۷ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۶

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه هفتم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r63

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه ششم

با (گام به گام) حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه ششم دبستان میزبان شما دانش آموزان ششمی هستیم.!

ریاضی پایه ششم در هفت فصل و ۱۴۲ صفحه به چاپ رسیده است.

گام به گامی که برای فصل سوم (۳) ریاضی ششم در این نوشته قرار دادیم تمامی تمرینات و فعالیت های فصل سوم ریاضی پایه ششم دبستان را دربر می گیرد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل سوم ریاضی پایه ششم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل سوم ریاضی پایه ششم رو دانلود کنید.

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه ششم

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه ششم

 ویژگی حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه ششم

فصل اعداد اعشاری شامل دروس زیر می باشد.

یادآوری صفحه ۴۴
یادآوری ضرب و تقسیم صفحه ۴۸
تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی صفحه ۵۲
تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری صفحه ۵۶
مرور فصل صفحه ۶۰

برای بیان رکوردهای ورزشی از عددهای اعشاری استفاده میکنند. در گذشته رکورد دو سرعت ۱۰۰ متر را تا یک رقم اعشار بیان میکردند. با توجه
به فشردگی رقابت دوندگان و با دستگاه های اندازه گیری دقیق تر رکوردها تا ۲   رقم اعشار ثبت شدند. در حال حاضر زمان دو ۱۰۰ متر را تا سه رقم اعشار اندازه گیری می کنند.

گام به گام فصل سوم ریاضی پایه ششم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل سوم ریاضی ششم دبستان
 • حل کار در کلاس های فصل سوم ریاضی پایه ششم ابتدایی
 • حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه ششم

مشخصات

حجم فایل: ۴/۲ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۶

تهیه کننده:  جناب آقای امین اسماعیلی

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه ششم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r92

حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه نهم

با  گام به گام فصل دوم ریاضی پایه نهم متوسطه کنار شما دانش آموزان پایه نهمی هستیم!

ریاضی پایه نهم در هشت فصل و ۱۴۰صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل دوم (۲) ریاضی نهم در این نوشته قرار دادیم  شامل تمامی تمرینات و فعالیت های فصل دوم ریاضی پایه نهم می باشد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل دوم ریاضی پایه نهم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل دوم ریاضی پایه نهم را دانلود کنید

حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه نهم

حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه نهم

 ویژگی حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه نهم

فصل عدد های حقیقی شامل دروس زیر می باشد.

درس اول: عددهای گویا ………………………………………..۱۹
درس دوم: عددهای حقیقی …………………………………….۲۳
درس سوم:قدر مطلق و محاسبه تقریبی ……………………….. ۲۸

غیاث الدین جمشید کاشانی زبردستترین حسابدان، برجسته ترین ریاضیدان دورۀ اسلامی و از بزرگترین مفاخر تاریخ ایران به شمار می رود.
کاشانی به روشی کاملا خلاقانه و از طریق محاسبه و مقایسه محیط چندضلعی های محاطی و محیطی توانست عدد π که عددی حقیقی و گنگ است را تا ١۶ رقم بعد از اعشار محاسبه کند که تا حدود ١۵٠ سال پس از وی کسی در جهان نتوانست با دقت بهتری آن را محاسبه کند.
او در ابتدای رسالۀ محیطیه خود به زبان ریاضی به نام خدا را چنین بیان میکند:”به نام او که از اندازۀ نسبت محیط دایره به قطرش آگاه است”

گام به گام فصل دوم ریاضی پایه نهم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل دوم ریاضی نهم
 • حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه نهم
 • حل کار در کلاس های فصل دوم ریاضی پایه نهم

مشخصات

حجم فایل: ۳ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۵

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه نهم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r82

حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه هشتم

با  حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه هشتم متوسطه همراه شما دانش آموزان هشتمی هستیم.!

ریاضی پایه هشتم در نه فصل و ۱۵۹صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل دوم (۲) ریاضی هشتم در این نوشته قرار دادیم  شامل تمامی تمرینات و فعالیت های فصل دوم ریاضی پایه هشتم می باشد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل دوم ریاضی پایه هشتم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل دوم ریاضی پایه هشتم را دانلود کنید

حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه هشتم

حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه هشتم

 ویژگی حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه هشتم

فصل عدد های اول شامل دروس زیر می باشد.

درس اول: یادآوری عددهای اول………………………………….. ۲۰
درس دوم: تعیین عددهای اول ……………………………………. ۲۴
مرور فصل ٢ ……………………………………………….. ۲۸

شمارنده های اول یک عدد مانند ماده ی اولیه ی کارخانه ی عدد سازی هستند. همه ی عدد های طبیعی بزرگ تر از یک و غیر اول را می توانیم با ضرب شمارنده های اول به دست آوریم. امروزه از عددهای اول، که تجزیه و شکسته نمیشوند برای رمزگذاری و رمزگشایی استفاده می شود.

گام به گام فصل دوم ریاضی پایه هشتم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل دوم ریاضی هشتم
 • حل تمرین فصل دوم ریاضی پایه هشتم
 • حل کار در کلاس های فصل دوم ریاضی پایه هشتم

مشخصات

حجم فایل: ۴/۱ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۵

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه هشتم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید