r95

حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه نهم

با  حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه نهم متوسطه میزبان شما دانش آموزان پایه نهمی هستیم!

ریاضی پایه نهم در هشت فصل و ۱۴۰صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل پنجم (۵) ریاضی نهم در این نوشته قرار دادیم  شامل تمامی تمرینات و فعالیت های فصل پنجم ریاضی پایه نهم می باشد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل پنجم ریاضی پایه نهم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل پنجم ریاضی پایه نهم را دانلود کنید

حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه نهم

حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه نهم

 ویژگی حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه نهم

فصل عبارت های جبری شامل دروس زیر می باشد.

درس اول: عبارتهای جبری و مفهوم اتحاد…………………………۷۹
درس دوم: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها………………………۸۶
درس سوم: نابرابریها و نامعادلهها………………………………….۹

عبارتهای جبری کاربردهای فراوانی دارند. به طور مثال رابطۀ فیثاغورس در مثلث های قائم الزاویه یک تساوی بین دو عبارت جبری است که از آن در محاسبات هندسی استفاده می شود.

گام به گام فصل پنجم ریاضی پایه نهم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل پنجم ریاضی نهم
 • حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه نهم
 • حل کار در کلاس های فصل پنجم ریاضی نهم

مشخصات

حجم فایل: ۵/۶ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۱۰/۰۴

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه نهم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r85

حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه هشتم

با  حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه هشتم متوسطه میزبان شما کلاس هشتمی ها هستیم.!

ریاضی پایه هشتم در نه فصل و ۱۵۹صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل پنجم (۵) ریاضی هشتم در این نوشته قرار دادیم . تمامی تمرینات و فعالیت های فصل پنجم ریاضی پایه هشتم دربر می گیرد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل پنجم ریاضی پایه هشتم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل پنجم ریاضی پایه هشتم را دانلود کنید

حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه هشتم

حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه هشتم

 ویژگی حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه هشتم

فصل بردار و مختصات شامل دروس زیر می باشد.

درس اول: جمع بردارها………………………………………… ۷۰
درس دوم: ضرب عدد در بردار …………………………………… ۷۴
درس سوم: بردارهای واحد مختصات ………………………………. ۷۸
مرور فصل ۵ ……………………………………………….. ۸۲

شتاب حرکت هر جسم در هر لحظه، همواره در جهت بردار برآیند نیروهای وارد بر آن است؛ برای مثال وقتی یک موشک شلیک می شود، نیروهای وارد بر آن عبارت اند از، نیروی وزن، نیروی پیشران، نیروی مقاوم هوا در راستای حرکت موشک(پسار)و نیروی برآر (عمود بر راستای حرکت) به طوری که برآیند این نیروها باعث حرکت موشک می شود.

گام به گام فصل پنجم ریاضی پایه هشتم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل پنجم ریاضی پایه هشتم
 • حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه هشتم
 • حل کار در کلاس های فصل پنجم ریاضی هشتم

مشخصات

حجم فایل: ۵/۸ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۱۰/۰۴

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه هشتم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r75

حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه هفتم

با  حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه هفتم متوسطه همراه شما دانش آموزان کلاس هفتمی هستیم.!

ریاضی پایه هفتم در نه فصل و ۱۲۴ صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل پنجم (۵) ریاضی هفتم در این نوشته قرار دادیم تمامی تمرینات و فعالیت های فصل پنجم ریاضی پایه هفتم را دربر می گیرد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل پنجم ریاضی پایه هفتم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل پنجم ریاضی پایه هفتم رو دانلود کنید.

حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه هفتم

حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه هفتم

 ویژگی حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه هفتم

فصل شمارنده ها و اعداد اول شامل دروس زیر می باشد.

عدد اول صفحه  ۵۶
شمارنده ی اول صفحه ۵۹
بزرگترین شمارنده مشترک صفحه ۶۲
کوچکترین مضرب مشترک صفحه ۶۵
مرور فصل ۵ صفحه ۶۸

دسته بندی کردن، به ویژه ساختن دسته های مساوی و قابلیت تقسیم از مفاهیم با کاربرد در زندگی روزمره اند. وقتی سربازها در دسته های منظم شده ی رژه قرار دارند، تعداد آنها باید بر تعداد ردیف ها و ستون ها قابل قسمت باشد.

گام به گام فصل پنجم ریاضی پایه هفتم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل پنجم ریاضی هفتم
 • حل کار در کلاس های فصل پنجم ریاضی پایه هفتم
 • حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه هفتم

مشخصات

حجم فایل: ۱۸/۵ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۱۰/۰۴

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه هفتم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r65

حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه ششم

با (گام به گام) حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه ششم دبستان میزبان شما دانش آموزان ششمی هستیم.!

ریاضی پایه ششم در هفت فصل و ۱۴۲ صفحه به چاپ رسیده است.

گام به گامی که برای فصل پنجم (۵) ریاضی ششم در این نوشته قرار دادیم تمامی تمرینات و فعالیت های فصل پنجم ریاضی پایه ششم دبستان را دربر می گیرد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل پنجم ریاضی پایه ششم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل پنجم ریاضی پایه ششم رو دانلود کنید.

حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه ششم

حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه ششم

 ویژگی حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه ششم

فصل اندازه گیری شامل دروس زیر می باشد.

طول و سطح صفحه ۸۸
حجم و جرم صفحه ۹۴
مساحت دایره صفحه ۹۸
خط و زاویه صفحه ۱۰۲
مرور فصل صفحه ۱۰۶

مقدمه فصل

طول رگهای بدن حدود ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر است که اگر مویرگ ها را هم اضافه کنیم ۱۸۰۰۰۰ کیلومتر می شود.این مقدار تقریبا ً نصف فاصله ی زمین تا ماه است!
جرم قلب حدود ۳۰۰ گرم است، تقریبا ً به اندازه ی یک گلابی! در ضمن قلب روزی ۱۰۰۰۰۰ بار می تپد.

 

گام به گام فصل پنجم ریاضی پایه ششم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل پنجم ریاضی ششم دبستان
 • حل کار در کلاس های فصل پنجم ریاضی پایه ششم ابتدایی
 • حل تمرین فصل پنجم ریاضی پایه ششم

مشخصات

حجم فایل: ۴/۳ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۱۰/۰۴

تهیه کننده:  جناب آقای امین اسماعیلی

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه ششم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r94

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه نهم

با  حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه نهم متوسطه میزبان شما دانش آموزان پایه نهمی هستیم!

ریاضی پایه نهم در هشت فصل و ۱۴۰صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل چهارم (۴) ریاضی نهم در این نوشته قرار دادیم  شامل تمامی تمرینات و فعالیت های فصل چهارم ریاضی پایه نهم می باشد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه نهم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه نهم را دانلود کنید

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه نهم

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه نهم

 ویژگی حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه نهم

فصل توان و ریشه  شامل دروس زیر می باشد.

درس اول: توان صحیح…………………………………………………۶۰
درس دوم: نماد علمی………………………………………………….۶۵
درس سوم: ریشه گیری ………………………………………………..۶۸
درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال ها………………………………۷۳

یک قطره آب شامل حدود ٣٣ میلیارد میلیارد مولکول یا به عبارت دیگر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مولکول است که می توان آن را به صورت عدد توان دار نمایش داد. هرگونه حیاتی به آب نیاز دارد. قدر این نعمت الهی را بدانیم.

گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه نهم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل چهارم ریاضی نهم
 • حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه نهم
 • حل کار در کلاس های فصل چهارم ریاضی پایه نهم

مشخصات

حجم فایل: ۸/۷ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۷

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه نهم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r84

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هشتم

با  حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هشتم متوسطه میزبان شما کلاس هشتمی ها هستیم.!

ریاضی پایه هشتم در نه فصل و ۱۵۹صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل چهارم (۴) ریاضی هشتم در این نوشته قرار دادیم . تمامی تمرینات و فعالیت های فصل چهارم ریاضی پایه هشتم دربر می گیرد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه هشتم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه هشتم را دانلود کنید

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هشتم

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هشتم

 ویژگی حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هشتم

فصل جبر و معادله شامل دروس زیر می باشد.

درس اول: ساده کردن عبارت های جبری …………………………….. ۵۲
درس دوم: پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری …………………………. ۵۶
درس سوم: تجزیه عبارت های جبری ……………………………….. ۶۰
درس چهارم: معادله …………………………………………… ۶۴
مرور فصل ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۸

اگر دو کفه یک ترازو روبه روی هم قرار گیرند، میگویند ترازو در حال تعادل است. اگر از یک کفه ترازو چیزی را برداریم یا به آن چیزی اضافه کنیم، همین کار را باید در کفه دیگر نیز انجام دهیم تا جبران شود و ترازو در حالت تعادل بماند. کلمهٔ جبر هم خانواده جبران نیز هست و معادله به معنی برقرار ماندن تعادل در دو طرف تساوی است.

گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه هشتم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل چهارم ریاضی هشتم
 • حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هشتم
 • حل کار در کلاس های فصل چهارم ریاضی پایه هشتم

مشخصات

حجم فایل: ۶/۸ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۷

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه هشتم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r74

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هفتم

با  حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هفتم متوسطه همراه شما دانش آموزان کلاس هفتمی هستیم.!

ریاضی پایه هفتم در نه فصل و ۱۲۴ صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل چهارم (۴) ریاضی هفتم در این نوشته قرار دادیم تمامی تمرینات و فعالیت های فصل چهارم ریاضی پایه هفتم را دربر می گیرد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه هفتم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه هفتم رو دانلود کنید.

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هفتم

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هفتم

 ویژگی حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هفتم

فصل هندسه و استدلال شامل دروس زیر می باشد.

روابط بین پاره خط ها صفحه ۴۲
روابط بین زاویه ها صفحه ۴۵
تبدیلات هندسی “انتقال، تقارن، دوران ” صفحه ۴۸
شکلهای مساوی “همنهشت” صفحه۵۱
مرور فصل ۴ صفحه ۵۴

به اطراف خود نگاه کنید. چند شکل هندسی میبینید؟ ما در دنیایی از شکل ها و حجم ها زندگی میکنیم. انواع خطوط نیز به صورت های مختلف در زندگی ما دیده میشوند.خط،نقطه، زاویه، سطح و حجم از عناصر اصلی علم هندسه اند.

گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه هفتم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل چهارم ریاضی هفتم
 • حل کار در کلاس های فصل چهارم ریاضی پایه هفتم
 • حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه هفتم

مشخصات

حجم فایل: ۱۴/۴ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۷

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه هفتم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r64

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه ششم

با (گام به گام) حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه ششم دبستان میزبان شما دانش آموزان ششمی هستیم.!

ریاضی پایه ششم در هفت فصل و ۱۴۲ صفحه به چاپ رسیده است.

گام به گامی که برای فصل چهارم (۴) ریاضی ششم در این نوشته قرار دادیم تمامی تمرینات و فعالیت های فصل چهارم ریاضی پایه ششم دبستان را دربر می گیرد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه ششم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه ششم رو دانلود کنید.

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه ششم

حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه ششم

 ویژگی حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه ششم

فصل تقارن و مختصات شامل دروس زیر می باشد.

مرکز تقارن و تقارن مرکزی صفحه ۶۴
دوران صفحه ۷۰
محورهای مختصات صفحه ۷۴
تقارن و مختصات صفحه ۸۰
مرور فصل صفحه ۸۳

جهان دارای نظم حساب شده و دقیقی است و انسان های زیادی برای کشف قوانین هندسه موجود در آن تلاش کرده اند. هندسه چنان در
ساختار طبیعت نقش دارد که دانشمندی همچون گالیله در کتاب خود نوشته است: »جهان به زبان ریاضیات نوشته شده است و شخصیت های آن مثلث دایره و دیگر شکل های هندسی هستند.

گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه ششم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل چهارم ریاضی ششم دبستان
 • حل کار در کلاس های فصل چهارم ریاضی پایه ششم ابتدایی
 • حل تمرین فصل چهارم ریاضی پایه ششم

مشخصات

حجم فایل: ۴/۳ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۷

تهیه کننده:  جناب آقای امین اسماعیلی

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه ششم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r93

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه نهم

با  گام به گام فصل سوم ریاضی پایه نهم متوسطه کنار شما دانش آموزان پایه نهمی هستیم!

ریاضی پایه نهم در هشت فصل و ۱۴۰صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل سوم (۳) ریاضی نهم در این نوشته قرار دادیم  شامل تمامی تمرینات و فعالیت های فصل سوم ریاضی پایه نهم می باشد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل سوم ریاضی پایه نهم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل سوم ریاضی پایه نهم را دانلود کنید

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه نهم

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه نهم

 ویژگی حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه نهم

فصل استدلال و اثبات در هندسه شامل دروس زیر می باشد.

درس اول: استدلال ……………………………………………..۳۳
درس دوم: آشنایی با اثبات در هندسه …………………………..۳۷
درس سوم: هم نهشتی مثلث ها………………………………….۴۴
درس چهارم: حل مسئله در هندسه …………………………….۴۹
درس پنجم: شکل های متشابه ………………………………….۵

بارش برف از آسمان، رحمت الهی را با خود به زمین می آورد و در عین حال نماد زیبایی زمستان است. اما شاید جالب باشد بدانید که این دانه های زیبای متقارن که اغلب شش شاخه هستند، علیرغم آنکه میلیاردها دانه اند اما هر کدام شکل منحصر به خود را دارند و به نظر می رسد هیچ دو تایی از آنها »همنهشت« نیستند!

گام به گام فصل سوم ریاضی پایه نهم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل سوم ریاضی نهم
 • حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه نهم
 • حل کار در کلاس های فصل سوم ریاضی پایه نهم

مشخصات

حجم فایل: ۳۳/۶ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۶

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه نهم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید

r83

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هشتم

با  حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هشتم متوسطه همراه شما دانش آموزان هشتمی هستیم.!

ریاضی پایه هشتم در نه فصل و ۱۵۹صفحه به چاپ رسیده است.

حل تمرینی که برای فصل سوم (۳) ریاضی هشتم در این نوشته قرار دادیم . تمامی تمرینات و فعالیت های فصل سوم ریاضی پایه هشتم دربر می گیرد.

در ادامه این نوشته به بررسی ویژگی های گام به گام فصل سوم ریاضی پایه هشتم می پردازیم. شما می توانید در انتهای نوشته فایل گام به گام فصل سوم ریاضی پایه هشتم را دانلود کنید

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هشتم

حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هشتم

 ویژگی حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هشتم

فصل چندضلعی ها شامل دروس زیر می باشد.

درس اول: چندضلعی ها و تقارن ………………………………….. ۳۰
درس دوم: توازی و تعامد ………………………………………. ۳۴
درس سوم: چهارضلعی ها ………………………………………. ۳۸
درس چهارم: زاویه های داخلی……………………………………. ۴۲
درس پنجم: زاویه های خارجی……………………………………. ۴۶
مرور فصل ٣……………………………………………….. ۵۰

طی هزاران سال گذشته در آثار هنری گوشه و کنار کشور پر افتخارمان، نقش مؤثر استفاده از هندسه و شکلهای هندسی و نیز مفاهیم مهم آن همچون انتقال، تقارن و دوران به وضوح قابل مشاهده است.

گام به گام فصل سوم ریاضی پایه هشتم

شامل موارد زیر می باشد.

 • حل فعالیت های فصل سوم ریاضی هشتم
 • حل تمرین فصل سوم ریاضی پایه هشتم
 • حل کار در کلاس های فصل سوم ریاضی پایه هشتم

مشخصات

حجم فایل: ۸/۸ مگابایت

فرمت فایل: pdf

تاریخ انتشار: ۹۸/۰۹/۱۶

دانلود فایل

برای دانلود فصل های بعدی گام به گام ریاضی پایه هشتم بر روی عبارت لینک دار کلیک کنید