۱۲

بارم بندی دروس پایه دوازدهم ( سال تحصیلی ۹۹-۹۸)

در این نوشته با بارم بندی دروس پایه دوازدهم ویژه رشته های نظری ( ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف قرآنی _ فنی حرفه ای و کاردانش) همراه شما هستیم.بارم بندی دروس پایه دوازدهم  یکی از موارد مهمی است که نیاز است هر دانش آموز پایه دو ...

۱۰

بارم بندی دروس پایه دهم (رشته های نظری) سال تحصیلی ۹۹-۹۸

در این نوشته با بارم بندی دروس پایه دهم ویژه رشته های نظری ( ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف قرآنی) همراه شما هستیم.بارم بندی دروس پایه دهم یکی از موارد مهمی است که نیاز است هر دانش آموز پایه دهمی از آن مطلع باشد .در این پس ...

۱۱

بارم بندی دروس پایه یازدهم (رشته های نظری) سال تحصیلی ۹۹-۹۸

با بارم بندی دروس پایه یازدهم ویژه رشته های نظری ( ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف قرآنی) همراه شما هستیم.بارم بندی دروس پایه یازدهم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ یکی از موارد مهمی است که نیاز است هر دانش آموز پایه یازدهمی از آن مطلع باشد . ...