نمونه سوال نوبت اول تفکر و سواد رسانه ای + پاسخنامه و بارم بندی

در این نوشته برای شما دانش آموزان عزیز دهمی یا یازدهمی در تمامی رشته از علوم تجربی ، ریاضی فیزیک ، علوم انسانی و یا حتی کارودانش و فنی حرفه ای گرفته ، نمونه سوال نوبت اول تفکر و سواد رسانه ای به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی آماده شده است که در ادامه ...