gooyaensani

کتاب گویا عربی پایه یازدهم ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی

در این نوشته با کتاب گویا عربی پایه یازدهم (رشته ادبیات و علوم انسانی)  همراه شما دانش آموزان یازدهمی رشته انسانی هستیم.همان طور که می دانید کتاب گویا عربی پایه یازدهم شامل فایل های صوتی متون و... این درس می باشد.ما در ادامه این نوشته تمامی فایل ه ...

gooyafinal

کتاب گویا عربی پایه یازدهم (فایل های صوتی)

در این نوشته با کتاب گویا عربی پایه یازدهم  همراه شما دانش آموزان کلاس یازدهمی رشته های ریاضی و فیزیک و علوم انسانی هستیم.همان طور که می دانید کتاب گویا عربی پایه یازدهم شامل تمامی فایل های صوتی این درس می باشد.که ما در این صفحه تمامی فایل های صوت ...

کتاب گویا زبان انگلیسی پایه یازدهم

کتاب گویا زبان انگلیسی پایه یازدهم (فایل های صوتی)

با کتاب گویا زبان انگلیسی پایه یازدهم همراه شما دانش آموزان پایه یازدهم هستیم.همان طور که می دانید کتاب گویا زبان انگلیسی پایه یازدهم شامل فایل های صوتی این درس می باشد. که ما در این صفحه تمامی فایل های صوتی زبان انگلیسی پایه یازدهم را که در سه درس ار ...